آیا من حق انتخاب بین آزمون غربالگری و تشخیصی را دارم؟

 
 

آیا من حق انتخاب بین آزمون غربالگری و تشخیصی را دارم؟

اگر آزمون غربالگری نشان دهنده ی افزایش خطر نقص هنگام تولد باشد آزمون تشخیص امکان دارد این نقص خاص را اثبات کند اگر وجود داشته باشد.آزمون تشخیص ممکن است جایگزین آزمون غربالگری شود اگر زوجین درخطر جدی نقص هنگام تولد باشند.

آزمون تشخیص انتخاب اول برای پیشنهاد به تمام خانم های باردار است حتی آن هایی که عوامل خطر را ندارند.مشاور سلامت شما تمام آزمون ها را برای شما توضیح می دهد و آزمون مناسب شما را به شما پیشنهاد خواهد کرد.

نقایص و برتری آزمون تشخیص یا آزمون غربالگری چیست:

فایده اصلی انجام آزمون تشخیص به جای غربالگری این است که می تواند به شما بگوید کودک با یک اختلال کروموزومی و یا وراثتی به دنیا خواهد آمد یا خیر. نقص اصلی آزمون تشخیص خطرات آزمون برای بارداری است.

-        آیا باید این آزمون ها را انجام دهم؟

اگرچه این آزمون به تمام خانم های بارداد توصیه می شود اما تصمیم گیرنده شما هستید. این که بدانید بچه شما در معرض چه خطراتی است و چه نقص احتمالی را خواهد داشت به شما این امکان را می دهد که مراقبت های پزشکی لازم برای فرزندتان را فراهم کنید و یا حتی می توانید به بارداری خود خاتمه دهید.

·        واژه نامه

(Alpha-fetoprotain) AFP- : پروتئینی است که توسط جنین در حال رشد تولید می شود و درمایع آمینیوتیک و به مقدار کمتر در خون مادر یافت میشود.

Amnio centesis -  : روشی است که با استفاده از سوزن مقداری از مایع و سلول های موجود در اطراف جنین را می کشیم.

Aneuploidy - : شرایطی که در آن تعداد کروموزوم ها غیر طبیعی است.

Carner - : فردی که علامتی از یک اختلال را ندارد و اما توانایی انتقال ژن آن را به فرزند خود دارد.

Cells - : کوچک ترین واحد سازنده بدن

Chorionic villus Sampling -: روشی که در آن از جفت نمونه گیری می شود.

 Chromosomes - : ساختارهایی که در داخل سلول های بدن قرار دارند و شامل ژن هایی هستندکه فرم ظاهری فرد را می سازند.

Cystic Fibrosis -: یک اختلال وراثتی است که باعث ایجاد مشکلات گوارشی و تنفسی می شود.

Diagnostic Tests - : آزمونی برای تشخیص بیمار و یا علت آن در فردی که آن بیماری را دارد و در معرض خطر جراحی آن بیماری است.

Estriol  -  : ماده ای است که توسط جفت و کبد جنین ساخته می شود.

Fetus - : موجود در حال رشد در رحم از هفته 9 تا اتمام بارداری

Gene -   : قسمتی از DNA که محتوی هدایت گرهایی برای بروز صفات فیزیکی و یا کنترل یم فرایند در بدن. ژن ها واحد های پایه برای وراثت هستند و می توانند از طریق والدین به بچه ها منتقل شوند.

 Gene counselor  -  : مشاور ژنتیک کسی که میتواند درباره اختلالات ژنتیکی و آزمون های قبل بارداری مشاوره بدهد.

Hurmon chorionic gonadotropin (h c G)  -  : هورمونی که در طی بارداری تولید می شود . یافتن آن پایه تشخیص بارداری است.

Inhibin-A - : ماده ایست که در طی بارداری توسط جفت ساخته می شود.

Monosomry - : وضعیتی که در آن یک کروموزوم وجود ندارد.

Neural Tube defeet -  : نقص هنگام تولدی است که در آن رشد مغز، نخاع و سایر اجزای در بر گیرنده ی آن ناقص می ماند.

Pregnercy – Associated – plasma protein – A (PAPP-A) - : پروتئینی است که در طی بارداری توسط جفت و جنین تولید می شود.

Screening Tests -  : آزمونی که برای یافتن نشانه های یک بیماری احتمالی در افرادی که علامتی ندارند.

Sickle Cell Diseuse - : یک اختلال توارثی که در آن گلبوب های قرمز داسی شکل می شوند.این بیماری می تواند کم خونی مزمن و حملات درد ایجاد کند.اغلب در سیاه پوست ها دیده می شود.

Tay – Saehes Disease - : یک نقص وراثتی است که می تواند باعث عقب ماندگی ذهنی ، کوری ، تشنج و مرگ تا 5 سالگی شود.این بیماری بیشتر در یهودیان شرق اروپا (اشک نازی) و فرانسوی های آمریکا و کانادا دیده می شود.

Trimes ters - : بارداری را به 3  سه ماهه تقسیم می کند.

Trisomy - : وضعیتی که در آن یک کروموزوم اضافی وجود دارد.

(Patau Syndrome) Trisomy B - : یک اختلال ژنتیکی که باعث ایجاد نقایص قلبی جدی می شود.بیشترکودکان مبتلا به این بیماری در سال اول زندگی جان خود را از دست می دهند.

Trisomy 18 (Edmards Syrdrome) - : یکاختلال ژنتیکی که باعث ایجاد مشکل جدی رشدو ذهنی می شود.بیشتر کودمان مبتلا به این اختلال در سال اول زندگی جان خودرا از دست می دهند.

Trisomy 21 (Down Syndrome) - : یک اختلال ژنتیکی که با ظاهر غیرطبیعی صورت و بدن و مشکلات طبی نظیر نقایص قلبی و هوشی همراه است.

Turner Syndrome - : وضعیتی که در افراد مونث دیده می شود که در آن یک کروموزوم X  وجود ندارد و یا آسیب دیه است که می تواند باعث گردن پره دار ، قد کوتاه و مشکلات قلبی شود.

UHraSound Exam - : آزمونی که به وسیله اواج صوتی برای بررسی ساختارهای درونی استفاده می شود.در طی بارداری می تواند برای بررسی جنین استفاده شود.

  

 

 

سايت سازمان نظام پزشکی بابل

 
 

© CopyRight 2014   BABOLMC.ORG