مصوبات و صورتجلسات

 

         هوالشافی

صورتجلسه جلسه انجمن متخصصین زنان و زایمان شاخه بابل-     تاریخ برگزاری 92,10,5

جلسه در محل ساختمان نظام پزشکی بابل با حضور 15 نفر از اعضاء رسمیت یافت.ابتدا رئیس انجمن خانم دکتر نظری گزارشی در مورد عملکرد و اهداف انجمن به  شرح زیر ارائه دادند:

در راستای به رسمیت شناخته شدن انجمن بابل تماسی با شاخه انجمن تهران گرفته شده وبرای استفاده از رهنمود های آنان تلاش خود را خواهیم کرد و سعی میکنیم  با همکاری با پزشکان شهرهای مجاور و حتی ساری این انجمن را به انجمن مازندران تبدیل کنیم .در ضمن برای هماهنگی جلسات انجمن از یک نیروی جدید استفاده خواهیم کرد.

این انجمن با هدف ارتباط موثر و مستمر اعضاء با یکدیگر و با سایر گروههای جراح ایران تشگیل شده است برگزاری همایشها و دوره های بازآموزی وworkshop ودفاع از حقوق متخصصین زنان نیز جزو برنامه های این انجمن می باشد.

با برنامه قبلی دراین جلسه خانم دکتر زینال زاده دو مورد از بیماران خود را که تشخیص و درمان آنها قابل تاًمل بوده و نیاز به دقت فراوان داشتند انتخاب نموده و در جهت افزایش آگاهی همکاران با شرح کامل از نتایج آزمایشها ونشانه های بیماری تجربیات خود را بیان داشته و توضیحات کاملی در این رابطه ارائه دادند .سپس آقای دکتر خوشبخت نیز یک نمونه ی نادری از بیماران خود را عنوان نموده  ودر زمینه عمل جراحی انجام شده توضیحات کاملی ارائه دادند.

مصوبات انجمن

- جلسات هر دو ماه یکبار تشکیل شود

- مبلغ حق عضویت انجمن از 50 هزار تومان به 100 هزار تومان در سال افزایش یابد.

- ارتقاء دانش عمومی در زمینه ی سلامت بندی جدیدی بود که به اهداف انجمن اضافه شد. - خانم دکتر امیری به دلیل عدم شرکت در جلسات از کمیته نظارت حذف و خانم دکتر کیانفر جایگزین ایشان شدند

 

 

 

 

  

 

سايت سازمان نظام پزشکی بابل

 
 

© CopyRight 2014   BABOLMC.ORG