Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

 

 

گزارش و تصاویر مراسم روز ماما - بابل 15 اردیبهشت 1395 

 

 مراسم روز جهانی ماما روز دوشنبه   6 اردیبهشت 1395 در تالار قصر آریا بابل و با حضور دکتر قلی زاده پاشا رئیس و تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و دکتر ربیعی رئیس و تعدادی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل و با استقبال با شکوه همکاران ماما برگزار گردید . در این مراسم  آقایان دکتر قلی زاده پاشا و دکتر ربیعی و خانم ها ناهید حسن نژاد و شیرآقائی و مرمر فیروز پور ضمن سخنانی ضمن ارج نهادن به نقش ماما خواستار توجه بیشتر مسئولین به ماما گردیدند

 در این مراسم تعدادی از هنرمندان به اجرای موسیقی پرداخته و از چند تن از همکاران ماما تقدیر گردید

                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن طب فیزیکی  و توانبخشی ایران-شاخه مازندران

اطلاعیه معاونت بهداشتی بابل-در مورد تزریق در کودکان

لیست هتلی های دارای شرایط ویژه برای اعضاء نظام پزشکی

سایت آموزش مداوم کل

سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل

دستورالعمل رئیس اداره سلامت مادران در خصوص پیشگیری از مرگ مادر به دلیل سقط غیر ایمن و زایمان

اطلاعیه اداره بیمه خدمات درمانی در مورد نسخه های فاقد شماره و پانچ

عوارض کشنده ناشی از مصرف فرآورده های تقلبی کاهنده وزن

فهرست لیست فرآورده های تقلبی کاهنده وزن

اطلاعیه شماره 102 معاونت دارو  و غذا وزارت بهداشت و درمان در مورد عوارض کشنده  سفتریاکسون

اطلاعیه دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس در مورد مرگ مادران بدنبال زایمان

ارسال لیست مالیات حقوق منش و سایر کارکنان همه ماهه به اداره امور مالیاتی

اطلاعیه معاونت بهداشتی بابل در مورد پزشکان داوطلب خدمات کار ویژه پزشکان عمومی

عوارض کشنده ناشی از مصرف فرآورده های تقلبی کاهنده وزن

فهرست برخی از فرآورده های تقلبی کاهنده  وزن

   
   

 

   

 

 

 

    © 2011 www . Babol MC .Org   ,  Info @ Babol MC .Org      

     Powered By:   GreenBabol @ yahoo.com